Малки техники развиване на емоционална интелигентност

Малки техники развиване на емоционална интелигентност

Ликора Вержиния Димова, Статии

Най-важните характеристики на емоционалната интелигентност вече ви представихме в предишна статия по темата. Разпознавате ли ги вече в хора от своето обкръжение? А у себе си?

Доказано е, че емоционалният коефициент (EQ), с който се измерва емоционалната интелигентност,

може да се развива целенасочено през целия живот.

Има обаче едно важно условие: за да развиеш себе си, първо трябва да си навит. И да започнеш отвътре-навън.

Самооценката и управлението на собствените емоции са първото, с което човек трябва да се заеме. Ако съберете кураж да се погледнете честно и обективно, това ще е голяма стъпка в посока на положителната промяна във вашия живот.

Ето три простички техники, които ще ви помогнат за това:

1. Наблюдавайте себе си и се опитайте да следите как реагирате на думите и действията на хората около себе си.

Проявявате ли склонност да ги осъждате без да сте наясно с всички факти? Давате ли им оценки? Налагате ли стереотипи? Казвате ли често „Ядосваш ме!“ вместо „Ядосвам се!“ Бъдете честни! Не се осъждайте, но бъдете честни като наблюдатели на самите себе си!

2. Овладявайте своята спонтанност.

Дайте си безпристрастна оценка как реагирате на стресови ситуации. Начинът, по който реагирате на стресовите ситуации, е показателен за вашата емоционална зрялост. Склонни ли сте веднага да обвинявате другите или да им се ядосвате, дори ако осъзнавате, че грешката не е тяхна?

Ако искате да овладеете своята спонтанност, можете да правите нещо съвсем лесно: Затворете очи и бройте бавно от 50 до 1, като се опитвате да не допуснете друга мисъл в ума си. Когато се промъкне някоя, спокойно я отпратете и продължете с броенето. Ще забележите, че с времето ще можете да го правите без да ви обезпокои нито една неканена мисъл. За да проработи тази техника, е необходимо да я практикувате редовно.

3. Решавайте проблемите емоционално интелигентно!

Когато се изправите срещу проблем, който ви тревожи, разделете го на части. Поставете отделните компоненти в две групи:

  • Неща, на които мога да повлияя.
  • Неща, на които не мога да повлияя.

Фокусирайте се върху тези, на които можете да повлияете, другите приемете.