За какво ни търсят клиентите ни?

Ние работим с организации, за които задържането, мотивирането и развитието на хората е основен фокус.

За какво ни търсят клиентитеКогато започваме работа с тях, се натъкваме на повтарящи се проблеми:

 • Мениджърите са претоварени и изпускат баланса хора-резултати;
 • Хората не дават най-доброто от себе си, липсва мотивация и инициативност;
 • Затруднения със задържането на ключови служители;
 • Атмосфера на недоверие, понякога на нездрава конкуретност и дори враждебност в и между екипите;
 • Комуникацията е неефективна или направо липсва. Деструктивни конфликти и липса на доверие;
 • Промените в средата и организацията са толкова много, че хората изпитват висок стрес, а самите мениджърите не успяват да се справят с несигурността;
 • Бизнесът е в постоянен ръст, наемат се постоянно хора, а мениджмънта не е подготвен достатъчно добре за тяхното управление;
 • Хибридният модел на работа (от офиса и дистанционно) къса връзката между хората и организацията. Културата на лидерство във въртуална среда е нестабилна.

За какво ни търсят клиентите - програмитеЧрез програмите за развитие на лидерството на всички нива в организацията:

 • мениджърите стават по-инициативни, подобряват се уменията им за задържане и ангажиране на хората, както и за управление на непрекъснатите промени;
 • подобрява се комуникацията между звената и екипите и нараства ефективността;
 • засилва се културата за обратна връзка и развитие;
 • създават се стабилни навици сред мениджърите за регулярни 1:1 срещи, водещи до ясни взаимни очаквания и планиране развитието на служителите;
 • подобряват се отговорността, ангажираността към целите на компанията и доверието като цяло.

Благодарение на работата си с нас, нашите клиенти постигат по-високи резултати, имат по-малко загуби, а хората им се чувстват по-щастливи на работното си място.

В подхода си за изграждане на специфична програма за всяка организация и/или екип, екипът на Ликора използва система за развитие на умения, навици и правилна идентичност сред лидерите в организацията.

Бихте ли искали да научите повече? Свържете се с нас.

Вижте и как можем да ви бъдем полезни, а също и кои са нашите досегашни клиенти.