Услугите, които предоставя Ликора,
са в следните основни форми:

Корпоративни тренинги
и дългосрочни програми за развитие на екипи

  • Насочени са към цели организации и/или отделни екипи в тях. Създаваме ги съвместно с нашите клиенти, съобразени със спецификата на целите, които компанията си е поставила.

Индивидуални програми за развитие

  • Коучинг и консултации за ключови служители и мениджъри в компаниите, с които се работи индивидуално.

Организационно консултиране

  • В посока на изграждане и развитие на организационната култура, ангажираността и мотивацията на хората.

За собствениците на малък бизнес

  • Експертен коучинг за повече клиенти и бизнес растеж