Нашите клиенти

За почти 20 години Ликора изгради имидж на компания, предлагаща уникални и ефективни обучения на организации и частни лица в най-различни сфери на познанието – от строго личностни компетенции, през (до)развиване на универсални професионални умения до усвояване на специфични технологии, касаещи конкретна област от обществения живот.

Днес Ликора е професионален и надежден партньор на много компании,
желаещи да инвестират в развитието на организацията и човешките си ресурси: