HES: хората ни осъзнаха нуждата от по-добра комуникация по между ни и започнаха да я инициират.

Ликора Отзиви от клиенти

ХЕС за работата им с Ликора

Работата ни с Ликора, стартирала от средата на 2019-та година, е освен полезна и много приятна.

Когато започвахме работа с тях, имахме стратегия за развитие на организацията, но срещахме повтарящи се проблеми. Усещаше се атмосфера на недоверие, понякога на нездрава конкуретност и дори враждебност между екипите. Комуникацията беше неефективна или направо липсваше в определени звена. Повечето от мениджърите не изискваха достатъчно или по конструктивен начин от служителите.

Благодарение на промените, които въведохме и в съчетание с обученията с екипа на Ликора, хората ни осъзнаха нуждата от по-добра комуникация по между ни и започнаха да я инициират. Промени се отношението към служителите. Подобри се и взаимодействието с отдел Човешки ресурси.

Въпреки здравната криза и невъзможността да следваме добър ритим в програмата на обучение, екипът на Ликора в лицето на Гергана и Вержиния, успява да компенсира това и да създава мотивация за промяна у нашите мениджъри.