Представителство на Европейската комисия в България: Ликора отговори на всичките ни изисквания и нужди

Ликора Отзиви от клиенти

Европейска комисия - клиент на ЛикораПредставителството на Европейската комисия в България има удоволствието да сподели своите впечатления от Ликора ООД, която проведе обучение за комуникационни умения за информационните и документационни центрове Евроипа Директно в България, на 8-9 юни 2011 г. във Вършец.

Обучението „Светът през няколко чифта очи“ имаше за цел да повиши уменията за овладяване на стреса и комуниукацията в проблемни ситуации. Според всички 28 участници то бе изключително полезно за ежедневната им работа, както и за личната им ефективност в процеса на комуникация.

Услугите, предоставени от Ликора ООД, покриха всички специфични изисквания на Представителството за специално разработен тренинг според нуждите на Европа Директно в България. Имахме възможнстта да работим в тясно сътрудничество с Гергана Маркова, усперител на Ликора ООД и главен инструктор, и със Светлана Маркова, инструктор личностни компетенции. Те показаха висок професионализъм, асертивност, ентусиазъм и отзивчивост в своята работа. С ефективността, иновативността и креативността си те отговориха на нашите изисквания и нужди като клиент.

Ето защо ние силно препоръчваме Ликора ООД като надежден и професионален партньор.

Биляна Димитрова,
Ръководител отдел Администрация