5 въпроса за анализ на конфликтна ситуация

5 въпроса за анализ на конфликтна ситуация

Вержиния Димова Бизнес ефективност, Вержиния Димова, Ефективно лидерство, Статии

Преди години срещнах един мениджър, който парираше всяка възможност за възникване на проблем с ясната си позиция: „Не ме интересува кой, какво, на кого е казал. Не ме интересува кой бил прав и кой не бил! За мен е важно работата да върви и толкова!“ И работата … не вървеше.

Лидерството изисква ангажираност и способности за управление на конфликти.

Този, който не е готов за това, не е готов за лидер. Да си заровиш главата в пясъка и да чакаш проблемът да те отмине не е най-ефективният подход. Конфликтът рядко се решава от само себе си. Оставен без контрол, той става непредсказуем, като горски пожар, след който щетите са само частично възстановими.

Управлението на една трудна ситуация

започва с анализ.

Задайте си няколко въпроса, отговорът на които ще ви помогне да видите проблема отгоре.

1. Кои са участниците в конфликта?

– Понякога главните герои не са тези, които са на аванс-сцената, а подхвърлят реплики отстрани.

2. Какви са техните позиции?

– Или с други думи, какво твърдят, че искат.

3. Какви са техните интереси?

– Често зад заявените позиции се таят сходни за конфликтуващите интереси, само че хората рядко заявяват открито какво искат или от какво имат нужда.

4. Кои са истинските причини за конфликта?

– Един проблем, маскиран като конфликт в отношенията между двама души, може да бъде причинен от неточни процедури, неясни екипни цели или липса на достатъчно информация.

5. Какви възможни решения има?

– Има ли решения от типа „печеля-печелиш“.

Конфликтът на работното място е не само неизбежен, но, добре управляван, той е полезен за организациите:

насърчава се креативността и търсенето на по-ефективни алтернативни решения, излиза се от статуквото и измамната плавност на организационните процеси, ефективизира се комуникацията, базирана на взаимното разбиране, преразглеждат се и се развиват здрави връзки и пълноценни междуличностни взаимоотношения.

Нeка си кажем истината в очите, уважаеми лидери. В момента, в който поемете челното място, вие се нагърбвате с нелеката задача да управлявате взаимоотношенията между хората, които ви следват. Те ще го очакват от вас, така че бъдете готови!