Годината е 550 след Христа. Светът е свидетел на Великото преселение на народите. Всяко племе търси своята земя – плодородна, богата на различни земни форми, природни богатства и най-вече – прехрана. В тези смутни времена на преселение и завладяване на нови земи, няколко славянски племена търсят място, където да се установят трайно. В момента, след дълго скитане и безнадеждни търсения, най-после едновременно са достигнали до границите на най-плодородната местност в този край…

За екипа на ЛИКОРА е удоволствие да ви покани
на един от любимите си тренинги:

ПРЕСЕЛЕНИЕТО НА НАРОДИТЕ:
в търсене на нови територии за бизнеса и хората

В него, чрез разработена от нас симулация, надграждаме:

  • Умения за преговаряне;
  • Управление на взаимоотношенията – в организацията и извън нея;
  • Убеждаваща комуникация;
  • Проактивност и етика на взаимодействието;
  • Управление на конфликти;
  • Управление на ресурси …

Какво представлява нашата симулация?

Комплексността, огромният брой възможни ходове, както и зависимостта им от индивидуалната стратегия на всеки екип симулират бизнес средата, в която работим всеки ден. Като участници вие ще трябва тактически да планирате ходовете си за завладяване на територии, които освен парични единици, ще ви носят и различни ресурси. В надпреварата за тях ще трябва да преговаряте с „племена“, да предвиждате следващите ходове на съперниците си, да отстоявате завладяното, като същевременно поддържате екипния дух и сътрудничеството вътре в собственото си „племе“.

Какво включва тренингът?

  • „Преселението на народите“;
  • Модерирана дискусия на симулацията;
  • Работещи техники за управление на преговори и взаимоотношения.

Гергана Маркова

е консултант по лична и бизнес ефективност и обучител с 27 годишен опит. Тя помага на мениджърските екипи на средните и големи организации да изградят умения за непобедимо лидерство и висока ефективност.

Изучавала е различни системи за лидерство и личностно развитие, включително развитие на мисленето при известни автори и консултанти. Професионален обучител и сертифициран коуч.

Експерт в областите: Ефективно лидерство; Ефективна комуникация; Целеполагане и управление на времето; Управление на стреса; Мотивация; Умения за влияние; Продажби; Екипна ефективност и др.

Голяма част от над 19-те хиляди часа проведени обучения са насочени към това да повишават ефективността на служителите на фирмите, да изграждат подход за развитието и задържането на топ-талантите в организациите и да подобряват взаимодействието на компаниите с техни контрагенти и партньори.

Вержиния Димова

е консултант професионален обучител и коуч, част от екипа на Ликора от 2010 г.

Бакалавър по философия и Магистър по Трудова и организационна психология – Софийски университет. Сертифициран медиатор и обучител по медиация и управление на конфликти към Сдружение „Споразумения“. Сертифициран НЛП Практик и обучен Мастер Практик с коучинг умения. Сертифициран коуч в сертифицираща програма за коучинг, одобрена от ICF.

Експерт в областите: Умения за влияние и управление на взаимоотношенията, Ефективно лидерство; Управление на преговори и конфликти; Организационно развитие; Управление и развитие на екипи; Развитие на емоционална интелигентност и др., по които прави и обучения със своя собствена програма.

Важен акцент в работата й е организационното консултиране и развитие на организационната култура. А страстта й е да прави хората щастливи на работното им място.


Логистична информация:

Продължителност на тренинга:
Един цял ден от 9 до 17 часа

Цена за участие в отворен семинар: 
350 лева + 20% ДДС

За провеждане на симулацията в корпоративен екип 
моля изпратете запитване
на office@likora.com