Как да се справим с трудните поведения на работното място

Как да се справим с трудните поведения на работното място?

Вержиния Димова Вержиния Димова, Ефективно лидерство, Статии

Предишната статия разгледа Седемте типа трудни поведения според Робърт Брамсън. А как може да се управляват тези ситуации?

Всеки може да се справи с трудното поведение

на свой колега, клиент, а защо пък не и ръководител. Формула за успех няма, но ако владеете себе си и следвате някои правила на общуване в напрегнати ситуации, ще се уверите, че трудните поведения могат да бъдат неутрализирани и пренасочени. Внимание:

първата стъпка е именно да неутрализирате трудното поведение.

Опитайте така:

С враждебно-агресивните:

 • Отстоявайте себе си. Не се гънете пред тях, а бъдете аргументирани и компетентни. Демонстрирайте уважение към тяхната гледна точка им помогнете да видят вашата.
 • Дайте им време да се изявят. Бъдете търпеливи. Не ги прекъсвайте, не се паникьосвайте и не ги успокоявайте.
 • Говорете в първо лице и за своите потребности. Нещо като „Можеш ли да ми дадеш пример, за да разбера какво имаш предвид“.
 • Избягвайте директна конфронтация. Там сте в техните води – ще ви погълнат.

С оплакващите се:

 • Изслушайте ги. Те това очакват от вас. Ако мислите, че искат съвет – грешите.
 • Признайте чувствата им. Покажете разбиране.
 • Избягвайте да се оплаквате с тях.
 • Не се извинявайте и не отстъпвайте. Ако с оплакването се опитват да провокират у вас определена реакция, не се поддавайте. Придържайте се към фактите и целите, които ръководят решенията ви.

С мидите:

 • Задавайте отворени въпроси. Нека бъдат ясни и кратки.
 • Бъдете търпеливи в очакване на отговор.
 • Нека разберат, че мнението им е важно.
 • Ако не се получи отговор, кажете на мидите какво планирате да направите, тъй като не се е състояла дискусия.

Със съгласяващите се:

 • Внимателно проучете защо не предприемат обещаните действия.
 • Покажете им, че ги цените като хора.
 • Бъдете готови на преговори и не им позволявайте да поемат нереалистични ангажименти.
 • Опитайте се да различите скрития смисъл в тяхната веселост и лекотата с която общуват.

С негативистите:

 • Не се поддавайте на отчаянието им. Негативизмът може да бъде много заразителен.
 • Не се опитвайте да ги спасявате от техния негативизъм.
 • Обсъдете внимателно проблема. Задавайте им въпроси, слушайте, но не предлагайте решения.
 • Когато се обсъждат алтернативи, представете негативната страна вие. Така ще задържите баланса „възможности“ – „пречки“.
 • Бъдете готови да предприемете действия сами, без тяхното съгласие.

С многознайковците:

Когато са тип Булдозери:

 • Бъдете подготвени добре.
 • Слушайте и перифразирайте основните им аргументи.
 • Използвайте въпросителна форма, когато поставяте проблеми за обсъждане.

Ако са тип Балони:

 • Опирайте се на общовалидни и доказани факти или мнения.
 • Запазете достойнството им. Не ги злепоставяйте.
 • Изяснявайте се с тях насаме и не се конфронтирайте публично.

С нерешителните:

 • Разберете защо се колебаят.
 • Ако проблемът сте вие, помолете трети човек за помощ.
 • Дръжте стъпките за действие в собствените си ръце.

За да се справяте с трудни поведения и ситуации, е важно да развивате себе си:

 1. Управлявайте своята реакция;
 2. Променяйте перспективата, от която гледате на ситуацията.
 3. Променете начина, по който разговаряте със себе си.

И все пак, винаги бъдете

готови да срещате хора, с които няма да можете да се справите.

Гледайте на тях като на тренажор за своите умения и възможност да учите. След такива срещи

 1. Признайте пред себе си какво сгрешихте.
 2. Набележете какво научихте от тази ситуация.
 3. Помислете какво различно ще направите, ако попаднете в подобно положение в бъдеще.