4 често срещани грешки при водене на преговори

4 често срещани грешки при водене на преговори

Вержиния Димова Вержиния Димова, Лична ефективност, Статии

Не съм сигурна дали хората си дават сметка колко често им се налага да преговарят.

Общуването мeжду нас в днешно време твърде рядко е безцелево.

Във всяко изказано твърдение се съдържа елемент на апел – ние очакваме нещо от другия или той очаква нещо от нас. И в лекото насочване към изпълнение на тези очаквания подхващаме някакъв вид преговори.

Ако това умение е ценен капитал за всеки човек, то в света на бизнеса той е безценен.

Кои са най-често срещаните грешки, които неопитните преговарящи правят?

Грешка 1 – Да пренебрегнеш проблема на другата страна.

Няма как да преговаряте ефективно, ако разбирате само собствените си ползи и ограничения. Неопитните преговарящи влизат, заявяват и очакват да получат (евентуално). Техният проблем е, че не си дават сметка, че ще бъдат много по-успешни ако предоставят възможност на другата страна да избере това, което самите те желаят да се случи.

Грешка 2 – Да свалим цената.

Преговарящите, които се фиксират само върху една променлива (най-често цената), губят всички останали възможности, а понякога сумарно тези допълнителни ползи надхвърлят стойността на спечеленото. Цената е важен фактор в повечето сделки, но рядко е единствен.

Грешка 3 – Преговори основани на позиции, а не на интереси.

Позициите биха могли да отразяват основните интереси, но може и да не е така. Едната страна заявява какво иска, другата не го приема и заявява своето, което първата отхвърля и … край с преговорите. Добрите преговори изглеждат като обсъждане на интереси и съвместно решаване на проблеми – така се създава една нова стойност, която удовлетворява и двете страни.

Грешка 4 – Извеждане на преден план на различията.

Ние преговаряме за преодоляване на различията, но стартирането на преговорите трябва да започне от общото между страните.

Добрите преговарящи приличат на добрите играчи – те никога не подценяват противника, гъвкави са и комбинативни. Те не само играят играта, когато са на масата на преговорите, но и участват в създаването й, което увеличава максимално шансовете им за добри дългосрочни резултати.