Wrigley България: задълбочен подход към поставените задачи и ентусиазъм, с който зареждат и останалите

Ликора Отзиви от клиенти

Ригли - клиент на Ликора

Хората са най-ценния капитал за фирма „Ригли” – световен производител на дъвки и недъвкови продукти в пазара на захарни изделия. Един от основните приоритети за „Ригли-България” е непрекъснато да развива хората , с които работи. Една от формите, с които това се прилага на практика, са трейнингите за всички нива служители в компанията.

Водени от желаието непрекъснато да бъдем иновативни и максимално полезни за бизнеса, потърсихме сътрудничество с фирма – професионалист в личностното и корпоративното развитие – „Ликора”. В първите години от съвместната ни работа тяхната задача беше с Out door активности да направят обучението забавно, както и участниците да могат да „изживеят” наученото в залата. Като форма на обучение беше приета много добре от участниците. В последната година решихме да използваме изцяло нова схема на обучение, което се водеше съвместно от трейнъри от „Ригли” и „Ликора”. Много успешно бяха комбинирани теоретична част, упражнения за практикуването ѝ, ролеви игри и, разбира се, много настроение.

Оценката, дадена за този трейниг от участниците, е изключително висока.

В това обучевие „Ликора” ни бяха консултант в подготовката, както и част от екипа, който провеждахме обучението.

От „Ригли – България” високо оценяваме професионалните качества на екипа от фирма „Ликора”, техния задълбочен подход към поставените задачи и не на последно място ентусиазма, с който зареждат и останалите. В тяхно лице „Ригли България” виждаме един изключително коректен партньор, за когото иновациите, креативността и максимално задоволяване нуждите на клиента са от първостепенно значение.

Препоръчваме фирма „Ликора” на всички, които се интересуват от личностното и професионално развитие на служителите си.

Даниела Кънева,
Мениджър Търговски Маркетинг,
„Ригли България” ЕООД