Темите за обучения, разработени от Ликора,
са разпределени по сфери: