КОНТАКТИ

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси или ако желаете да получите повече информация за възможностите за участие в нашите обучения или обучителни програми.

Адрес:

София 1408, район Лозенец,
жилищна група Южен парк,
улица Епископ Протоген
бл.43, офис 2 (между вход А и Б)

Email:

office@likora.com

Телефони:
  • 02 931 1015, 088 414 9011 (Мтел)
  • 0 888 777 128 (Виваком)

Данни за фактура
за юридически лица,
регистрирани по ЗДДС:

Ликора ООД,
София, жк Южен парк,
ул. Епископ Протоген, бл.43, офис 2
БУЛСТАТ: 131049943
ДДС ИН: BG131049943
МОЛ: Гергана Маркова

Банкова сметка:
Първа инвестиционна банка,
BIC FINVBGSF
IBAN Разплащателна сметка – BG06FINV915010BGN09Y6P

Данни за фактура
за физически и юридически лица,
нерегистрирани по ЗДДС:

Ликора София ООД
София, жк Южен парк,
ул. Епископ Протоген
бл.43, офис 2
ЕИК: 202924097
МОЛ: Мария Николова

Банкова сметка:
Райфайзен банк България,
BIC RZBBBGSF
IBAN Разплащателна сметка – BG84RZBB91551004987430

Всякаква друга фирмена и административна информация можете да намерите тук.