Емоционалната интелигентност – как да я разпознаем?

Емоционалната интелигентност – как да я разпознаем?

Ликора Вержиния Димова, Статии

Вероятно имате познати, на които сякаш във всичко им върви.

С тях се общува лесно и приятно, карат ви да се чувствате добре, имат много приятели и вие също бихте искали да ги имате за приятели. Те умеят да общуват пълноценно с другите и притежават онзи усет, с който успяват да достигнат до сърцата на всички.

Каква е тайната на тези хора? Кое е нещото, което им носи толкова голям успех и популярност? Нарича се

„емоционална интелигентност“.

В последните години това понятие добива все по-широка популярност. Почти във всяка работна среда хората, с висока степен на емоционална интелигентност постигат високи резултати и това е сериозна причина работодателите да търсят точно такива служители. А когато става въпрос за мениджърски позиции, то емоционалната интелигентност е сред основните критерии.

За да очертаем най-общо обема на това понятие, ще започнем с най-видимия му компонент:

уменията за общуване и управление на взаимоотношенията.

Те са характерни за всички екипни играчи – тези, с които се работи лесно и приятно, и за които общият успех е по-важен от себеизтъкването на всяка цена. Те правят от един мениджър лидер, който хората искат да следват.

Вторият компонент, който е в основата на добрите взаимоотношения, е

разбирането на другите.

Това е способността човек да се постави на мястото на другия, за да погледне на ситуацията през неговите очи – да проявява емпатия. Емпатията включва в себе си разбирането на чуждите нужди и желания, които не винаги са очевидни.

Развитието на емоционалната интелигентност започва с

доброто себепознание.

Когато човек познава собствените си емоции, когато може да ги назове и да определи защо в конкретна ситуация е постъпил по определен начин, тогава би могъл и да допусне, да приеме, че останалите хора също действат по определен начин, водени от емоциите си.

В непосредствена връзка с него е и четвъртата характеристика на емоционално интелигентните хора – те притежават

добър самоконтрол.

Това е умението да се владеят и насочват собствените емоции и импулси по най-добрия за ситуацията начин. Не само умението за управление на трудни взаимоотношения и конфликти зависи от добрия самоконтрол. Той помага за вземането на най-разумните и ефективни решения.

В пряка връзка с емоционалната интелигентност е и мотивацията. Да се откажеш от моментния успех, за да постигнеш дългосрочните си цели е проява на емоционална интелигентност. В заключение можем да кажем, че емоционално интелигентните хора са изключително продуктивни, целеустремени и ефективни във всичко, което правят. За тях предизвикателствата не са бариери, а стъпала към успеха, към който се стремят. Те са оптимисти и се чувстват щастливи.

В следващата статия ще разгледаме и няколко малки техники за развиване на емоционалната интелигенттност.