Пет стъпки да повлияем ДНЕС и да взаимодействаме ефективно с колегите и семейството си

Пет стъпки да повлияем ДНЕС и да взаимодействаме ефективно с колегите и семейството си

Гергана Маркова Бизнес ефективност, Гергана Маркова, Лична ефективност, Статии

Какво е лидерство? Как да го познаем и използваме?

Могат ли всички да бъдат лидери или това е предимство само за малцина? Как да разберем кога да водим и кога да следваме? Отговор и мнение по тези въпроси са дали редица световно известни автори като Питър Дракър, Джон Котър, Джеймс Бърнс, Стивън Кови и други.

Често в разсъжденията по тази тема място заема ролята на комуникацията и най-вече влиянието. Една от дефинициите за лидерство е:

Лидерството е най-вече процес на влияние,

в който един човек може да привлече помощта и подкрепата на другите при изпълнение на обща задача.
Влиянието е въпрос на дългосрочно изграждано доверие и морален авторитет, но и на моментна комуникация. Понякога, дори и да разполагаме с голямо доверие от другите, ние се чувстване неспособни да им повлияем тук и сега – днес да направят нещо по определен начин.

Именно затова ви предлагаме

една простичка техника за отправяне на конкретна молба.

Използвайте я и тя ще ви помага и дългосрочно да утвърждавате своя авторитет. Тази техника се състои от 5 стъпки, които можете да запомните и да ползвате в ежедневната си комуникация с хората на работното място и в живота изобщо:

1. Вдигни ентусиазма си:

Преди да поведем някого в желаната посока, трябва да имаме необходимата енергия за това. Енергия е нужна не само за да задвижим себе си, но и да покажем на човека срещу нас, че сме готови да постигнем целта, към която го водим.

Един от най-лесните и в същото време ефективни начини да активираме позитивна енергия е чрез силата на въпросите. Когато си задаваме въпроси и си даваме отговори, ние предизвикваме определени емоции. Тези емоции ни зареждат и с определена енергия. Какви въпроси ще си зададем зависи от това от каква енергия имаме нужда.

Когато искаме да повлияем на някого да направи конкретно нещо, най-добре е да си зададем въпроси, които ще ни заредят с позитивни енергия и очакване за контакта с конкретния човек. Такива са въпросите като: Какво харесвам в този човек? Какво мога да науча от него? Кое ме ентусиазира в общуването по между ни?
Нивото на нашата лична енергия е първата стъпка към изграждане на авторитет в очите на другите. Нека не я подценяваме!

2. Направи комплимент:

Комплиментът трябва да бъде искрен, откровен. Целта не е да поласкаем другия, а да му помогнем да утвърди себе си и да повдигнем неговата енергия. Направете комплимент за негова характеристика или поведение, които са ви направили добро впечатление и която наистина цените и уважавате. Ако сте изпълнили стъпка 1, няма да имате проблем да формулирате много комплименти.

3. Задай въпрос:

Покажете интереса си към другия, задавайки въпрос към комплимента. Формулирайте резултат, който виждате, и попитайте как човекът срещу вас е успял да го постигне.

4. Слушай внимателно:

Изслушайте отговора внимателно. Когато задаваме въпрос, чийто отговор не ни интересува, другият го разбира лесно и това би могло да разруши доверието. Обратно – когато слушаме внимателно, другият се чувства зачетен и уважаван.

5. Отправи конкретна и добре формулирана молба:

Бъдете директни и помолете за това, от което имате нужда.

Управлявайте тона на гласа си – молба, отправена с погрешна интонация, може да бъде възприета като заповед или дори заплаха за другия.

Внимавайте и за подбора на думите. Има такива, които дистанцират повечето хора, но има и такива, които вдъхновяват. Използвайте максимално думи като: резултат, стойност, заедно, разчитам, благодаря… Докато добиете тренинг, подготвяйте своята молба преди да се обърнете към човека – заедно със стъпка 1 визуализирайте как извършвате и другите 4 стъпки.

Желаем ви успех!