Пет стъпки да повлияем ДНЕС и да взаимодействаме ефективно с колегите и семейството си

Пет стъпки да повлияем ДНЕС и да взаимодействаме ефективно с колегите и семейството си

Гергана Маркова Бизнес ефективност, Гергана Маркова, Лична ефективност, Статии

Какво е лидерство? Как да го познаем и използваме? Могат ли всички да бъдат лидери или това е предимство само за малцина? Как да разберем кога да водим и кога да следваме? Отговор и мнение по тези въпроси са дали редица световно известни автори като Питър Дракър, Джон Котър, Джеймс Бърнс, Стивън Кови и други. Често в разсъжденията по тази тема място заема ролята на комуникацията и най-вече влиянието. Една от дефинициите за лидерство е: Лидерството е най-вече процес на влияние, в който един човек може да привлече помощта и подкрепата на другите при изпълнение на обща задача. Влиянието е въпрос …

Изграждане на автомотивация

Изграждане на автомотивация

Гергана Маркова Гергана Маркова, Лична ефективност, Статии

Първоначално статията е публикувана в сп. Лидер през юли 2005 г. Вероятно всеки от нас поне веднъж в живота си е задавал въпроси за успеха. Всички искаме да успеем по свой си начин. Какво ни е необходимо обаче, за да постигнем успех в някакво действие? Дали знание за това как да се извърши или пък умение за извършването му? И знанието, и умението са много важни условия, но далеч не достатъчни. Можем да знаем и да можем и въпреки това да не се заловим за действие. Обратното – когато поискаме да направим дадено нещо, това, че все още не знаем …