Ликора разчита на улегнал и сработен екип, който много добре знае как да практикува това, в което обучаваме и нашите клиенти – ефективност. С близо 15 годишен опит в провеждането на обучения, консултации и коучинг, нашите консултанти вече помогнаха на много фирми и индивидуални клиенти да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени, и да постигнат личния или бизнес растеж, към който се стремят.

Екипът на Ликора има всички ресурси, за да ви помогне да усвоите уменията, които са ви необходими, за да преместите бизнеса си или личния си живот на по-високо ниво.


Гергана Маркова

е консултант по лична и бизнес ефективност и обучител с над 20 годишен опит. Тя помага на мениджърските екипи на средните и големи фирми да изградят умения за непобедимо лидерство и висока ефективност.

Изучавала е различни системи за лидерство и личностно развитие, включително развитие на мисленето при известни автори и консултанти. Професионален обучител и сертифициран коуч.
Експерт в областите: Ефективно лидерство; Ефективна комуникация; Целеполагане и управление на времето; Управление на стреса; Мотивация; Умения за влияние; Продажби; Екипна ефективност и др.

Голяма част от над 15-те хиляди часа проведени обучения са насочени към това да повишават ефективността на служителите на фирмите, да изграждат подход за развитието и задържането на топ-талантите в организациите и да подобряват взаимодействието на компаниите с техни контрагенти и партньори.
Вержиния Димова

е коуч, консултант и водещ обучения в Ликора.

Бакалавър по философия и Магистър по Трудова и организационна психология – Софийски университет. Сертифициран медиатор и обучител по медиация и управление на конфликти към Сдружение „Споразумения“. Сертифициран НЛП Практик и обучен Мастер Практик.

Експерт в областите: Ефективно лидерство; Управление на преговори и конфликти; Организационно развитие; Управление и развитие на екипи; Развитие на емоционална интелигентност; Умения за влияние и управление на взаимоотношенията и др., по които прави и обучения със своя собствена програма.

Важен акцент в работата й е организационното консултиране и развитие на организационната култура. А страстта й е да прави хората щастливи на работното им място.


Александър Николов

е бизнес консултант и коуч, създател на Формулата от 7 стъпки за бизнес растеж, автор на книгата „Бизнес растеж“. Той помага на собствениците на малък бизнес, които страдат от това, че нямат достатъчно клиенти, да печелят повече пари и да работят по-малко време. Това, което отличава работата на Александър от тази на останалите бизнес консултанти, е, че той работи изключително само със собственици на малък бизнес и е фокусиран към това те да получат резултати. Той е един от малкото консултанти, които лично са приложили стратегиите, на които учат другите. И заради това клиентите му получават доказани стратегии за ръст на бизнеса, които могат да прилагат стъпка по стъпка. Като резултат, те привличат повече клиенти, печелят повече пари, реализират ръст на бизнеса си и имат повече свободно време. И най-хубавото е, че коучинг инвестицията им обикновено се изплаща бързо от новия бизнес, който те привличат. Повече за Сашо и коучинг услугата на Ликора можете да видите на сайта DoubleYourBusiness.bg
Карина Ястреба

е консултант и водещ обучения в Ликора.

Карина има над десет години опит на различни лидерски позиции, специалист в управление на екипи и проекти. Занимава се с водене на обучения от 2010 година, предимно като вътрешен обучител за компаниите, в които работи. През 2016 година се сертифицира като коуч към Международната Коучинг Федерация и започва да практикува коучинг.

През 2019 се включва в екипа на Ликора. Специалист в областите: Ефективно лидерство, Лична ефективност, Ефективна комуникация, Целеполагане, Работа в екип, Развитие на емоционална интелигентност и управление на взаимоотношенията

Работата й е насочена към това да подкрепя лидерите да създават среда, в която хората да могат да развиват своя потенциал, като по този начин постигат по-високи резултати за организациите и по-висока удовлетвореност от работата си.


Кого още ще видите в офиса или ще чуете по телефона?

Ексения Рангелова

е офис мениджър в Ликора, грижи се за комфорта и уюта на средата, в която работим, но можете да разчитате на нея да ви направи справка за издадена фактура или  направено плащане.

Мария Николова

е мениджър връзки с клиенти. Нейна грижа е присъствието на Ликора в интернет и социалните мрежи, а ако се обадите в офиса, най-вероятно ще чуете първо нейното „Ликора. Добър ден!“