Ликора ООД е бенефициент по проект
BG16RFOP002-2.073-1580-C01
с главна цел:

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Обща стойност: 10 000 лв.
от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално финансиране
Начало: 26.06.2020 г.
Край: 26.09.2020 г.