Ликора е основана през 2003 година като Организация за ЛИчностно и КОрпоративно РАзвитие (оттам и ЛИКОРА), когато в България личностното развитие едва започва да навлиза като предмет на обучение и въздействие. Първоначално дейността на компанията и обученията, които предлага, са насочени към по-широка публика под формата на отворени семинари или са тясно свързани със сферата на човешките ресурси под формата на консултации и стандартни тиймбилдинги..

Впоследствие, успоредно с разрастването си, Ликора акумулира познания и ноу-хау по най-актуалните теории и учения за развитие на компетенциите и за реализиране на потенциала, който всеки човек носи в себе си. Портфолиото от обучителни продукти непрекъснато се разширява и обогатява, а много от темите, по които днес масово се провеждат обучения, са въведени в България именно от нас. Обученията по проактивност, автомотивация, целеполагане, управление на инвестициите са съвременни и иновативни и прокарват пътя и за много други новаторски за българската аудитория теми от съвременното познание за личностното развитие.

Въпреки това, ние намерихме своето уникално предимство не в теориите, от които изграждаме обученията си, а в начина, по който ги поднасяме и ги правим истински полезни. Водени от разбирането, че личностното развитие е най-ефективно тогава, когато се случва под формата на постоянен процес, а не на изолирани във времето усилия, ние разработихме собствена оригинална обучителна методология. Благодарение на нея можем да управляваме процеса по усвояване на знанията, заложени в обучителните ни продукти, и по този начин да гарантираме тяхната ефективност. Всъщност, именно ефективността е в основата на позиционирането на Ликора – това е основният критерий, с който съобразяваме и съдържанието, и формата, и начина на провеждане на всички наши обучения.

От началото на 2016 година Ликора има и интернет базирани обучения (записани и в реално време), които дават възможност за усвояване на съответните знания и умения в удобно за клиента време и място, подпомогнато от адекватна комбинация от видео материали, обяснения „зад кадър” и много практически примери и реални казуси.

Ликора е един от лидерите сред обучителните организации в България, предлагащ професионални, целенасочени и ефективни обучителни решения по над двадесет теми, свързани с личностното развитие.