Търсите обучение за:

  • Да подобрите уменията си да продавате?
  • Да управлявате времето си по-ефективно?
  • Да научите техники за прогнозиране и инвестиране на финансовите пазари?

… но нямате време да посетите жив курс?

Можете да закупите обученията, представени по-долу и достъпни в Клиентския портал на Ликора.

Маркетинг и продажби:

Позициониране
Как да пишем заглавия
Затваряй сделките си като шампион

Лична и бизнес ефективност:

Управление на времето
Презентацията, която продава

Управление на личните финанси и инвестиции:

Финансова свобода
Управление на инвестициите
Технически анализ