Услугите, които предоставя Ликора,
са в следните основни форми:

Корпоративни тренинги
и дългосрочни програми за развитие на екипи

 • Насочени са към цели организации и/или отделни екипи в тях. Създаваме ги съвместно с нашите клиенти, съобразени със спецификата на целите, които компанията си е поставила.

Индивидуални програми за развитие

 • Коучинг и консултации за ключови служители и мениджъри в компаниите, с които се работи индивидуално.

Организационно консултиране

 • В посока на изграждане и развитие на организационната култура, ангажираността и мотивацията на хората.

За собствениците на малък бизнес

 • Експертен коучинг за повече клиенти и бизнес растеж

Темите за обучения, разработени от Ликора,
са разпределени по сфери:


  Методология на провеждане на обученията

  Ликора използва разнообразни обучителни методи, съобразени с конкретната цел. Залагаме изцяло на интерактивния подход и пълното ангажиране на участниците в учебния процес чрез обучителни игри, разглеждане и обсъждане на казуси, дискусии, ролеви игри, симулации и упражнения – индивидуални и групови. Повечето от тях адаптираме или разработваме сами, за да отразяват по-пълно работната среда на участниците. Теоретичната част съобразяваме с потребностите и нивото на развитие на участниците. Имаме разработен и собствен комплексен инструмент – стратегическа бизнес симулация „Преселението на народите”, който предоставя възможност да се акцентира върху различни теми: Управление на взаимоотношенията – в екипа и между екипите; Умения за преговаряне / убеждаване; Управление на ресурси и процеси; Конкурентоспособност; Проактивност и етика на взаимодействието; Избор на стратегия Печеля – Печелиш; Диагностика на евентуални проблеми в организацията; Управление на конфликти и др.

  Гаранция

  В работата си за корпоративни клиенти екипът на Ликора следва принципи за ефективност и удовлетворение на клиентите и гарантира конфиденциалност и качество на нашите услуги. Ние сме убедени, че стратегиите и инструментите, които предоставяме ще Ви бъдат полезни и даваме следната гаранция за удовлетвореност:

  100% гаранция: Ако след първото обучение прецените, че партньорството с Ликора няма да Ви е от полза, ще прекратим договора и ще Ви върнем и авансовото плащане, ако е направено такова.