Календар на събитията
на Ликора за 2019 година


Преселението на народите:
в търсене на нови територии
за бизнеса и хората

Еднодневна бизнес симулация, 
Пловдив, 24.01.2019 г., 
изключително за членове на БАУХ


Бизнес ритрийт

3 дневно бизнес събитие
за собственици на малък бизнес

27 – 29 септември 2019 г.
Созопол, в.к. Санта Марина

Цена: 1200 лева без ДДС


Други теми, по които организираме
отворени семинари


Неформалното лидерство:
посредственост или величие?

(Как да изградим
морален авторитет

сред хората, с които работим)

Двудневен семинар
Цена: 597 лева без ДДС


Емоционална интелигентност

Еднодневен семинар
Цена: 357 лева без ДДС
Управление на преговори и конфликти

Двудневен семинар
Цена: 597 лева без ДДС


Умения за влияние
(Master class)

Двудневен семинар
Цена: 597 лева без ДДС