Емоционална интелигентност

Съвместно проучване на университетите Харвард и Станфорд показва, че само 15% от успеха ни в живота се дължи на Умствената ни интелигентност (IQ) и 85% се дължи на Емоционална интелигентност (EQ).

Защо този семинар?

Уменията, свързани с емоционалната интелигентност, ни помагат да бъдем не само успешни, но и щастливи. Според Даниел Голман самоосъзнаването и самоуправлението, мотивацията, емпатията и социални ни умения, определят 76% от ефективността на водещите мениджъри.

Емоционалната интелигентност е съчетание от разпознаване и овладяване на емоционалните импулси, тяхното управление в желаната посока и поддържане на хармонични взаимоотношения.


Какво ще получите с участието си в семинара?

След семинара по емоционална интелигентност ще можете:
 • Да осъзнавате и разбирате своето емоционално състояние.
 • Да управлявате емоционалната си реакция в различни ситуации.
 • Да развивате увереност в себе си и да постигате личните си и професионални цели.
 • Да разбирате другите и да постигате хармонични взаимоотношения.
Тези умения ще ви помогнат да:
 • Се справяте с напрежението и стреса.
 • Взимате по-адекватни решения.
 • Повишите своето влияние и креативност в работната среда, идентифицирайки повече и различни алтернативи.
 • Повишите гъвкавостта си и устойчивостта на промени.
 • Поддържате своята вътрешна мотивация.
 • Да управлявате трудни ситуации и градите взаимоотношения, базирани на доверие.
 • Да се чувствате щастливи и пълноценни.

СЪДЪРЖАНИЕ

В обучението се разглеждат в дълбочина следните основни теми:
 • Различните видове интелигентности и как те формират цялостната личност.
 • Емоционалната интелигентност и нейното влияние върху успеха и ефективността.
 • Смисълът и важността на емоциите.
 • Осъзнаване и разбиране и управление на собствените емоции и потребностите, които стоят зад тях.
 • Техники за управление на емоционалната реакция към хора и ситуации.
 • Изграждане на умения за управление на отношенията в работна среда, свързани с основни компетенции като: работата в екип, ефективно лидерство, управление на промяната и др.

Вержиния Димова

е главен водещ по темите от Лична ефективност и Ефективно лидерство в Ликора. Работи в областа на управлението на конфликти и развитието на уменията за преговаряне, по които прави и обучения със своя собствена програма.

Важен акцент в работата й е организационното консултиране и развитие на организационната култура, изграждането на екипи и др. А страстта й е да прави хората щастливи на работното им място.

Логистична информация:

Времетраене на семинара: 8 академични часа, разпределени в един ден.

Следващо провеждане: през 2018 година

Място на провеждане: конферентна зала на Ликора,
жк Южен парк, ул. Епископ Протоген, блок 43, офис 2

Цена:

357 лева без ДДС

Цената включва участие в семинара, материали и кафе паузи

Бонуси:
 • професионален тест за оценка на емоционална интелигентност, който всеки участник може да премине онлайн преди обучението;
 • индивидуален доклад с резултатите от теста;
 • едночасова индивидуална консултация с всеки участник след преминаването на теста и след приключване на семинара за обсъждане на резултатите от него.