Стратегически игри и бизнес симулации

Преселението на народите: 

Комплексна игра, която предоставя възможност да се акцентира върху различни аспекти от ежедневната работа на участниците в нея. В зависимост от поставените цели, при повеждането и обсъждането на играта могат да бъдат заложени един или няколко акцента от следните:

  • Управление на взаимоотношенията – в екипа и между екипите;
  • Умения за преговаряне / убеждаване;
  • Управление на ресурси и процеси;
  • Конкурентоспособност;
  • Проактивност и етика на взаимодействието;
  • Избор на стратегия Печеля – Печелиш;
  • Диагностика на евентуални проблеми в организацията;
  • Решаване на конфликти.

Вижте повече тук.