Лична ефективност

  • Проактивност – или – Четирите начина да увеличим многократно ефективността си в личния, професионалния и социалния си живот и да постигнем всяка една цел, към която се стремим
  • Емоционална интелигентност – или – Как освен ефективни и успешни, да се преживяваме и като щастливи?
  • Автомотивация и вяра в себе си – или – Как да станем по-ефективни като променим отношението си към нещата, които вършим, и се научим да откриваме повече смисъл и удоволствие дори в тривиалните ежедневни задължения.
  • Целеполагане – или – Защо и как целите могат да бъдат извор на сигурност, напътствие и сила, вътрешна мотивация за действие, отправна позиция за избор на действия?
  • Управление на времето – или – Как правилното определяне кое е важно и кое е спешно, както и изборът колко време да му отделите, може коренно да трансформира всеки ваш ден от “спринтова дисциплина” в “лежерна разходка”?
  • Управление на стреса – или – Как стресът може да бъде едновременно и подпомагащ, и деструктивен фактор в дейностите, с които се занимаваме?
  • Креативно мислене – или – Трябва ли да се замислим дали не трябва да измислим друг начин за мислене?
  • Комуникационни умения – или – Как да говорим ясно, слушаме активно и общуваме ефективно?