Ефективност на личните финанси

(темите са достъпни само като мултимедийни обучения в Клиентския портал на Ликора)

  • Финансова свобода – или – Как да постигнете финансова независимост като изградите в себе си нагласа за успех и прилагате доказани във времето стратегии за инвестиране.
  • Управление на инвестициите – или – Започнете да управлявате парите си успешно като се научите да вземате адекватни решения за инвестиционния си портфейл и да се предпазвате от финансовите рискове.
  • Технически анализ на финансовите пазари – или – Търгувайте печелившо с тренда на пазара и станете елитен инвеститор.