Бизнес ефективност

Бизнес ефективност

  • Умения за влияние – или – Кои са ефективните стъпки към успешната продажба?
  • Управление на преговори и конфликти – или – Как да намерим баланса между стабилността на нашите позиции и гъвкавостта да посрещнем претенциите на опонента?
  • Умения за въздействаща презентация – или – Как да използваме ефективно силата на въздействието чрез говорене пред група от хора?