Портфолио на темите,
разработени от Ликора ООД

Лична ефективност

 • Проактивност – или – Четирите начина да увеличим многократно ефективността си в личния, професионалния и социалния си живот и да постигнем всяка една цел, към която се стремим
 • Емоционална интелигентност – или – Как освен ефективни и успешни, да се преживяваме и като щастливи?
 • Автомотивация и вяра в себе си – или – Как да станем по-ефективни като променим отношението си към нещата, които вършим, и се научим да откриваме повече смисъл и удоволствие дори в тривиалните ежедневни задължения.
 • Целеполагане – или – Защо и как целите могат да бъдат извор на сигурност, напътствие и сила, вътрешна мотивация за действие, отправна позиция за избор на действия?
 • Управление на времето – или – Как правилното определяне кое е важно и кое е спешно, както и изборът колко време да му отделите, може коренно да трансформира всеки ваш ден от “спринтова дисциплина” в “лежерна разходка”?
 • Управление на стреса – или – Как стресът може да бъде едновременно и подпомагащ, и деструктивен фактор в дейностите, с които се занимаваме?
 • Креативно мислене – или – Трябва ли да се замислим дали не трябва да измислим друг начин за мислене?
 • Комуникационни умения – или – Как да говорим ясно, слушаме активно и общуваме ефективно?

Ефективно лидерство

 • Неформално лидерство – или – Как да изградим морален авторитет сред хората, с които работим?
 • Емоционална интелигентност за лидери – или – Как емоционалната интелигентност превръща мениджъра в истински лидер?
 • Умения за делегиране – или – Как да даваме все повече резултати за все по-малко време?
 • Управление на развитието на хората – или – Как да постигаме максимална ефективност в екипите си, а хората ни да се чувстват справедливо натоварени, обективно оценени и адекватно стимулирани?
 • Управление на мотивацията – или – Кои са алтернативните начини, чрез които можем да трансформираме служителите от подчинени изпълнители в мотивирани „батерии”, заредени с енергия и ентусиазъм?
 • Комуникационни умения за лидери – или – Как да направим така, че да бъдем разбрани, а не просто чути?
 • Управление на конфликти – или – Как да използваме трудните ситуации за да сплотим екипа си и да повишим неговата ефективност и креативност?
 • Управление на развитието на екипността – или – Как да умножим ефективността на хората си чрез по-добро взаимодействие в екипа?

Екипна ефективност

 • Мотивация за работа в екип – или – Какво кара един екип да работи добре, а друг – просто да работи и има ли универсални инструменти, които мотивират всички екипи и всички в екипа в еднаква степен?
 • Проактивност в и на екипа – или – Как екип от проактивни хора да стане проактивен екип?
 • Принципи на работата в екип – или – Кои са основите, върху които строим общата сграда на екипността ни?
 • Ефективна комуникация в екипа – или – Как да постигаме ефективност, когато Жабата среща Слона?
 • Доверие в екипа – или – Кое е хоросанът в общата сграда на екипността ни?

Бизнес ефективност

 • Умения за влияние – или – Кои са ефективните стъпки към успешната продажба?
 • Управление на преговори и конфликти – или – Как да намерим баланса между стабилността на нашите позиции и гъвкавостта да посрещнем претенциите на опонента?
 • Умения за въздействаща презентация – или – Как да използваме ефективно силата на въздействието чрез говорене пред група от хора?

Ефективност на личните финанси

(темите са достъпни само като мултимедийни обучения в Клиентския портал на Ликора)

 • Финансова свобода – или – Как да постигнете финансова независимост като изградите в себе си нагласа за успех и прилагате доказани във времето стратегии за инвестиране.
 • Управление на инвестициите – или – Започнете да управлявате парите си успешно като се научите да вземате адекватни решения за инвестиционния си портфейл и да се предпазвате от финансовите рискове.
 • Технически анализ на финансовите пазари – или – Търгувайте печелившо с тренда на пазара и станете елитен инвеститор.

Стратегически игри и бизнес симулации

 • Преселението на народитеКомплексна игра, която предоставя възможност да се акцентира върху различни аспекти от ежедневната работа на участниците в нея. В зависимост от поставените цели, при повеждането и обсъждането на играта могат да бъдат заложени един или няколко акцента от следните:
  • Управление на взаимоотношенията – в екипа и между екипите;
  • Умения за преговаряне / убеждаване;
  • Управление на ресурси и процеси;
  • Конкурентоспособност;
  • Проактивност и етика на взаимодействието;
  • Избор на стратегия Печеля – Печелиш;
  • Диагностика на евентуални проблеми в организацията;
  • Решаване на конфликти.